سرویس شماره 1

166,000 تومان

 • سرعت: 20مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 50 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 100 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 2

221,000 تومان

 • سرعت: 20مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 100 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 200 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 3

276,000 تومان

 • سرعت: 20مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 150 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 300 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 4

216,600 تومان

 • سرعت: 30مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 70 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 140 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 5

391,500 تومان

 • سرعت: 30مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 200 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 400 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 6

276,000 تومان

 • سرعت: 50مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 100 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 200 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL

سرویس شماره 7

441,000 تومان

 • سرعت: 50مگابیت
 • زمان: 1ماه
 • 300 گیگ ترافیک بین الملل
 • معادل 600 گیگ داخلی
 • تکنولوژی VDSL
 • تعرفه سرویس ها با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی به عنوان مالیات به آن اضافه نمی شود
 • مبلغ 66,000 تومان هزینه رانژه به تعرفه سرویس ها اضافه می شود
 • هزینه رانژه فقط یکبار و زمان ثبت نام مشترک دریافت می شود
 • اینترنت پرسرعت VDSL‌ صبانت، یکی از روش‌های جدید دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت است که سرعتی چند برابر بیشتر از روش‌های قدیمی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. ارائه این سرویس با استفاده از جدیدترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و قیمتی بسیار مقرون‌ به صرفه می باشد
 • پس از ثبت نام کاربر، امکانسنجی سرویس انجام میشود. چنانچه نتیجه منفی باشد، مشترک می توانید از اینترنت ADSL استفاده نماید یا درخواست استرداد وجه پرداختی را نماید
 • حجم سرویس‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماه به صورت ضریبی از حجم یک ماهه طبق جداول فوق که به صورت یک جا در سرویس مشترکین اعمال خواهد شد
 • سرویس‌های ۶ ماهه با ٪۵ تخفیف و ۱۲ ماهه با ٪۱۰ تخفیف ارائه می شود