اینترنت فیبر نوری

استفاده از امواج نوری به جای سیمهای مسی برای انتقال اطلاعات، سرعت بسیار بالای نور را به فیبر نوری می‌دهد تا اینترنتی با سرعت بالا، پایداری مناسب و کم‌ترین نویز را برای کاربران عزیز فراهم نماید. این فناوری در مسافت‌های طولانی نیز نمود بیشتری پیدا می‌کند، چرا که دیگر به تقویت‌کننده‌های زیاد در بین مسیر نیازی نبوده و فاصله از مرکز مخابراتی برای انتقال اطلاعات مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

صبانت مفتخر است تا با ارائه و توسعه این فناوری در استان‌های مختلف و در آینده نزدیک در سراسر کشور، تجربه‌ متفاوتی از سرعت و کیفیت را برای کاربران به ارمغان آورد.

برای اجرا و ارائه سرویس اینترنت بر روی کابل‌های فیبر نوری روش‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است که بر اساس مسافت و همچنین میزان استفاده از آن نام گذاری می‌گردند.

✔ FTTC (Fiber To The Cabinet)

در این روش، سرویس اینترنت به وسیله کابل‌های فیبر نوری تا نزدیک‌ترین کابینت‌های مخابرات که حداکثر ۳۰۰ متر با منزل مشتری فاصله دارد، ارسال می‌شود. سپس از کابینت مذکور تا منزل یا محل کار مشترک از طریق یکی از فناوری‌های DSL به اینترنت متصل خواهد شد.

✔ FTTB (Fiber To The Building)

داده‌ها از مرکز مخابرات تا ابتدای ساختمان کاربر اینترنت به وسیله کابل‌های فیبر نوری منتقل می‌شود. اما از ورودی ساختمان تا جایی که مودم در منزل فرد قرار دارد با کابل مسی خود ساختمان متصل می‌شود.

FTTH (Fiber To The Home)

در این حالت اینترنت بر بستر کابل‌های فیبر نوری از مرکز مخابرات تا منزل مشترک ارسال می‌شود. در واقع در این حالت دیگر هیچ کابل مسی در میان راه قرار ندارد. صبانت از این روش که بهترین نوع اینترنت فیبر نوری است، برای ارائه خدمات به مشترکین خود بهره می برد.

آیا نیاز به مودم دارم ؟

بله، برای اتصال به اینترنت فیبر نوری نیاز به مودم دارید. ما می توانید یکی از دو نوع مودم زیر را انتخاب نمایید:

  • تک باند huawei EG8546M به مبلغ 1,500,000 تومان

 

  • دو باند Huawei EG8145-V5 به مبلغ 2,900,000 تومان
تعرفه های اینترنت فیبر نوری
ردیفنام بستهنحوه ارائه حجممبلغ (ریال)
1سرویس 20 مگ 1 ماهه 60 گیگ داخلی 30 گیگ خارجیطی دوره1,100,000
2سرویس 20 مگ 3 ماهه 180 گیگ داخلی 90 گیگ خارجی طی دوره3,300,000
3سرویس 20 مگ 6 ماهه 320 گیگ داخلی 180 گیگ خارجیطی دوره6,270,000
4سرویس 20 مگ 12 ماهه 640 گیگ داخلی 320 گیگ خارجی طی دوره11,890,000
5سرویس 50مگ 1ماهه 60گیگ داخلی- 30گیگ خارجیطی دوره1,320,000
6سرویس 50مگ 3ماهه 180گیگ داخلی- 90گیگ خارجیطی دوره3,960,000
7سرویس 50مگ 6ماهه 360گیگ داخلی- 180گیگ خارجیطی دوره7,520,000
8سرویس 50مگ 12ماهه 720گیگ داخلی- 360گیگ خارجیطی دوره14,240,000
9سرویس 100مگ 1ماهه 100گیگ داخلی- 50گیگ خارجیطی دوره1,650,000
10سرویس 100مگ 3ماهه 300گیگ داخلی- 150گیگ خارجیطی دوره4,940,000
11سرویس 100مگ 6ماهه 600گیگ داخلی- 300گیگ خارجیطی دوره9,380,000
12سرویس 100مگ 12ماهه 1200گیگ داخلی- 600گیگ خارجیطی دوره17,770,000
13سرویس 300 مگابیت 1 ماهه 180 گیگ داخلی معادل 90 گیگ بین الملل طی دوره2,960,000
14سرویس 300 مگابیت 3 ماهه 540 گیگ داخلی معادل 270 گیگ بین الملل طی دوره8,860,000
15سرویس 300 مگابیت 6 ماهه 1080 گیگ داخلی معادل 540 گیگ بین الملل طی دوره16,840,000
16سرویس 300 مگابیت 12 ماهه 2160 گیگ داخلی معادل 1080 گیگ بین الملل طی دوره31,900,000
65سرویس 100 مگ 12 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجیطی دوره2,840,000
17سرویس 30 مگ 1 ماهه 100 گیگ داخلی 50 گیگ خارجیماهیانه 50 گیگ خارجی1,380,000
18سرویس 30 مگ 1 ماهه 160 گیگ داخلی 80 گیگ خارجیماهیانه 80 گیگ خارجی1,760,000
19سرویس 30 مگ 1 ماهه 280 گیگ داخلی 140 گیگ خارجیماهیانه 140 گیگ خارج2,300,000
20سرویس 30 مگ 3 ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجیماهیانه 50 گیگ خارجی4,120,000
21سرویس 30 مگ 3 ماهه 480 گیگ داخلی 240 گیگ خارجیماهیانه 80 گیگ خارجی5,260,000
22سرویس 30 مگ 3 ماهه 840 گیگ داخلی 420  گیگ خارجیماهیانه 140 گیگ خارجی6,900,000
23سرویس 30 مگ 6 ماهه 600  گیگ داخلی 300 گیگ خارجیماهیانه 50 گیگ خارجی7,830,000
24سرویس 30 مگ 6 ماهه 960 گیگ داخلی 480 گیگ خارجیماهیانه 80 گیگ خارجی10,000,000
25سرویس 30 مگ 6 ماهه 1680 گیگ داخلی 840 گیگ خارجیماهیانه 140 گیگ خارجی13,110,000
26سرویس 30 مگ 12 ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجیماهیانه 50 گیگ خارجی14,830,000
27سرویس 30 مگ 12 ماهه 1920 گیگ داخلی 960 گیگ خارجیماهیانه 80 گیگ خارجی18,950,000
28سرویس 30 مگ 12 ماهه 3360  گیگ داخلی 1680 گیگ خارجیماهیانه 140 گیگ خارجی24,840,000
29سرویس 50 مگ 1 ماهه 200 گیگ داخلی 100 گیگ خارجیماهیانه 100 گیگ خارجی2,170,000
30سرویس 50 مگ 1 ماهه 320 گیگ داخلی 160 گیگ خارجیماهیانه 160 گیگ خارجی2,620,000
31سرویس 50 مگ 1 ماهه 560 گیگ داخلی 280 گیگ خارجیماهیانه 280 گیگ خارجی3,280,000
32سرویس 50 مگ 3 ماهه 600 گیگ داخلی 300 گیگ خارجیماهیانه 100 گیگ خارجی6,490,000
33سرویس 50 مگ 3 ماهه 960 گیگ داخلی 480 گیگ خارجیماهیانه 160 گیگ خارجی7,860,000
34سرویس 50 مگ 3 ماهه 1680 گیگ داخلی 840 گیگ خارجیماهیانه 280 گیگ خارجی9,830,000
35سرویس 50 مگ 6 ماهه 1200 گیگ داخلی 600  گیگ خارجیماهیانه 100 گیگ خارجی12,330,000
36سرویس 50 مگ 6 ماهه 1920 گیگ داخلی 960 گیگ خارجیماهیانه 160 گیگ خارجی14,940,000
37سرویس 50 مگ 6 ماهه 3360 گیگ داخلی 1680 گیگ خارجیماهیانه 280 گیگ خارجی18,670,000
38سرویس 50 مگ 12 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجیماهیانه 100 گیگ خارجی23,370,000
39سرویس 50 مگ 12 ماهه 3840 گیگ داخلی 1920 گیگ خارجیماهیانه 160 گیگ خارجی28,310,000
40سرویس 50 مگ 12 ماهه 6720 گیگ داخلی 3360 گیگ خارجیماهیانه 280 گیگ خارجی35,370,000
41سرویس 100 مگ 1 ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجیماهیانه 150 گیگ خارجی3,090,000
42سرویس 100 مگ 1 ماهه 500 گیگ داخلی 250 گیگ خارجیماهیانه 250  گیگ خارجی4,100,000
43سرویس 100 مگ 1 ماهه 1000 گیگ داخلی 500 گیگ خارجیماهیانه 500  گیگ خارجی4,920,000
44سرویس 100 مگ 3 ماهه 900  گیگ داخلی 450 گیگ خارجیماهیانه 150  گیگ خارجی9,270,000
45سرویس 100 مگ 3 ماهه 1500 گیگ داخلی 750 گیگ خارجیماهیانه 250 گیگ خارجی 12,300,000
46سرویس 100 مگ 3 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500  گیگ خارجیماهیانه 500 گیگ خارجی 14,750,000
47سرویس 100 مگ 6 ماهه 1800 گیگ داخلی 900 گیگ خارجیماهیانه 150 گیگ خارجی 17,610,000
48سرویس 100 مگ 6 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجیماهیانه 250 گیگ خارجی 23,360,000
49سرویس 100 مگ 6 ماهه 6000 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجیماهیانه 500 گیگ خارجی 28,020,000
50سرویس 100 مگ 12 ماهه 3600 گیگ داخلی 1800 گیگ خارجیماهیانه 150 گیگ خارجی 33,370,000
51سرویس 100 مگ 12 ماهه 6000 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجیماهیانه 250 گیگ خارجی 44,260,000
52سرویس 100 مگ 12 ماهه 12000 گیگ داخلی 6000 گیگ خارجیماهیانه 500 گیگ خارجی 53,090,000
53سرویس 300 مگ 1 ماهه 400 گیگ داخلی 200 گیگ خارجیماهیانه 200 گیگ خارجی 4,570,000
54سرویس 300 مگ 1 ماهه 800 گیگ داخلی 400 گیگ خارجیماهیانه 400 گیگ خارجی 6,550,000
55سرویس 300 مگ 1 ماهه 1600 گیگ داخلی 800 گیگ خارجیماهیانه 800 گیگ خارجی 8,730,000
56سرویس 300 مگ 3 ماهه 1200  گیگ داخلی 600 گیگ خارجیماهیانه 200 گیگ خارجی 13,690,000
57سرویس 300 مگ 3 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجیماهیانه 400 گیگ خارجی 19,650,000
58سرویس 300 مگ 3 ماهه 4800  گیگ داخلی 2400  گیگ خارجیماهیانه 800 گیگ خارجی 26,190,000
59سرویس 300 مگ 6 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجیماهیانه 200 گیگ خارجی 26,000,000
60سرویس 300 مگ 6 ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجیماهیانه 400 گیگ خارجی 37,340,000
61سرویس 300 مگ 6 ماهه 9600 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجیماهیانه 800 گیگ خارجی 49,760,000
62سرویس 300  مگ 12 ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجیماهیانه 200 گیگ خارجی 49,260,000
63سرویس 300  مگ 12 ماهه 9600 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجیماهیانه 400  گیگ خارجی70,750,000
64سرویس 300  مگ 12 ماهه 19200 گیگ داخلی 9600 گیگ خارجیماهیانه 800 گیگ خارجی 94,290,000
65سرویس 100 مگ 12 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجیطی دوره2,840,000
علاوه بر هزینه مودم و تعرفه اینترنت فیبر نوری، آیا هزینه دیگری هم دارم؟

برای استفاده از اینترنت فیبر نوری، می بایست داخل منزل هم کابل کشی فیبر نوری داشته باشید، اگر این کابل کشی وجود ندارد، شرکت صبانت با مبلغ 1,100,000 تومان این کابل کشی را برای شما انجام می دهد. این مبلغ برای کابل کشی فیبر نوری و تنظیمات مودم و تحویل اینترنت به مشترک می باشد.

به عنوان جمع بندی، هزینه هایی که برای راه اندازی اینترنت فیبر نوری می بایست انجام دهید به شرح زیر است:

  • پرداخت تعرفه با توجه به سرویس انتخابی
  • پرداخت هزینه مودم
  • پرداخت هزینه کابل کشی داخل منزل
امکان سنجی و ثبت نام اینترنت فیبر نوری

برای امکان سنجی اینترنت لطفا آدرس دقیق و لوکیشن خود را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید تا توسط کارشناسان ما بررسی و نتیجه به شما اطلاع رسانی شود.

09227005152

در صورت نیاز به مشاوره می توانید با شماره 90002035 (شماره سراسری بدون نیاز به کد ) داخلی 121 تماس حاصل نمایید