چنانچه خط تلفن شما فیبر نوری می باشد، بدون محدودیت مرکز مخابراتی ثبت نام کنید و از صبانت اینترنت دریافت کنید