در حال حاضر می توانید برای تمدید فیلیمو به سایت شرکت فیلیمو مراجعه نمایید. حجم استفاده شده در فیلیمو بصورت نیم بها محاسبه می شود