جشنواره سرویس تمدیدی ویژه مشترکین فعلی

 

سرویس های زیر، سرویس های جشنواره ویژه مشترکین فعلی صبانت به منظور تمدید سرویس می باشد. برای استفاده از این سرویس ها باید آرپوی شما ( میانگین هزینه اینترنت شما در ماه ) بالای 69.000 تومان یا گیگ مؤثر شما بیش از 900 تومان باشد و از زمان سرویس جاری شما کمتر از 10 روز باقی مانده باشد.  چنانچه از آرپو، گیگ مؤثر یا زمان باقی مانده سرویس خودتان مطلع نیستین، با کارشناسان ما در ارتباط باشید ( 88221867 – 021 )

برای تمدید سرویس خود و استفاده از جشنواره تخفیف ویژه مشترکین تمدیدی، میتوانید به یکی از روش های زیر اقدام نمایید :

1.مبلغ سرویس مورد نظر را بعد از انتخاب به شماره کارت زیر واریز و اطلاعات واریز خود را به شماره 88221867-021 داخلی 100 تا 103 اطلاع دهید

شماره کارت  :

6274-1211-4773-1376

بنام شرکت انتقال داده های ندا گستر صبا (صبانت)

2. می توانید از همین صفحه، سرویس مورد نظر را انتخاب و روی سفارش کلیک کنید. سپس براحتی اقدام به پرداخت هزینه سرویس نمایید تا برای شما فعال شود

قیمت
428100
تومان

سرویس تمدیدی شماره 1
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم : 600 گیگابایت بین الملل
(معادل 1200گیگ داخلی)
قیمت :
428.100 تومان

قیمت
526200
تومان

سرویس تمدیدی شماره 2
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم : 600 گیگابایت بین الملل
(معادل 1200گیگ داخلی)
قیمت :
526.200 تومان

قیمت
790700
تومان

سرویس تمدیدی شماره 3
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم : 1200 گیگابایت بین الملل
(معادل 2400 گیگ داخلی)
قیمت :
790.700 تومان

قیمت
921500
تومان

سرویس تمدیدی شماره 4
سرعت : 16 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم : 1200 گیگابایت بین الملل
(معادل 2400 گیگ داخلی)
قیمت :
921.500 تومان

قیمت
169400
تومان

سرویس تمدیدی شماره 5
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 12 ماه
حجم : 72 گیگابایت بین الملل
(معادل 144 گیگ داخلی)
قیمت :
169.400 تومان

قیمت
327000
تومان

سرویس تمدیدی شماره 6
سرعت : 8 مگابیت
زمان : 6 ماه
حجم : 220 گیگابایت بین الملل
(معادل 440 گیگ داخلی)
قیمت :
327.000 تومان

    خانهاینترنتتماسسبد خرید