تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت صبانت

لیست قیمت های سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است طبق مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کلیه این سرویس ها بصورت غیر حجمی ارائه می شود. بدین منظور میزان ترافیکی به عنوان حجم مصرفی منصفانه (FUP) روی هر کدام از این سرویس ها فعال می باشد. کاربر می تواند کل این حجم را ترافیک داخلی ( سایت های ایرانی ) یا نصف آن را ترافیک بین الملل ( سایت های خارجی ) استفاده نماید. سرعت کاربر تا میزان ترافیک منصفانه معادل سرعت سرویسی است که خریداری نموده است. چنانچه کاربر ترافیک بیشتری استفاده نماید، اینترنت وی قطع نشده، بلکه سرعت آن کاهش می یابد. البته کاربران می توانند با خرید ترافیک حجمی اضافی، مجددا تا انتهای زمان سرویس، با همان سرعت اصلی سرویس و بدون افت سرعت، از اینترنت استفاده نمایند. مشترکین جدید با انتخاب گزینه سفارش، به صفحه ثبت نام مشترکین جدید راهنمایی می شوند. در این صفحه ابتدا فرم مربوط به راه اندازی اینترنت را تکمیل نموده و هزینه راه اندازی به مبلغ 13.100 تومان را پرداخت می نمایید. این هزینه طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای راه اندازی اینترنت و رانژه خط شما، یکبار در هنگام ثبت نام دریافت می شود. هزینه سرویس پس از راه اندازی از کاربر دریافت خواهد شد

 

جشنواره شماره یک

108.000 تومان
 • سرویس 2مگابیت 760گیگ حجم زمان 6 ماه
 • 760 گیگابات داخلی یا 380 گیگابایت خارجی
 • 90 گیگابایت ترافیک روزانه
 • 3 بسته 30 گیگی ( داخلی 60 گیگ ) 15 روزه
 • 200 گیگابایت ترافیک شبانه ( داخلی 400 گیگ)
 • 50درصد تخفیف ترافیک در سایت های ایرانی

جشنواره شماره دو

64.900 تومان
 • سرویس 2مگابیت 250گیگ حجم زمان 6 ماه
 • 250 گیگ حجم بین الملل یا 500 گیگ داخلی
 • 150گیگ ترافیک فوق روزانه می باشد
 • 100 گیگ ترافیک فوق شبانه می باشد
 • 50 درصد تخفیف ترافیک در سایت های ایرانی
 • فقط ویژه مشترکین جدید صبانت

جشنواره شماره سه

120.000 تومان
 • سرویس 2مگابیت 500 گیگ حجم زمان 6 ماه
 • 500 گیگ حجم بین الملل یا 1000 گیگ داخلی
 • 300 گیگ ترافیک فوق روزانه می باشد
 • 200 گیگ ترافیک فوق شبانه می باشد
 • 50 درصد تخفیف ترافیک در سایت های ایرانی
 • فقط مخصوص مشترکین جدید صبانت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک حجم ترافیک منصفانه می باشد. کاربر می تواند این حجم را برای ترافیک سایت های بین الملل یا خارجی استفاده نماید، یا اینکه معادل دو برابر آن را برای سایت های ایرانی استفاده کند
 • برای مثال جشنواره شماره یک 380 گیگابات ترافیک منصفانه دارد. اگر کاربر فقط از سابت خای خارجی استفاده یا دانلود نماید، معادل 380 گیگ می تواند ترافیک حجمی مصرف نماید. اما اگر از سایت های ایرانی استفاده کند چون 50 درصد تخفیف دارد، تا دو برابر آن یعنی 760 گیگ می تواند استفاده نماید.
 • در سرویس های جشنواره دقت فرمایید طبق توضیحات ترافیک ها دارای زمان می باشد. به عنوان مثال در جشنواره شماره یک 90 گیگ ترافیک روزانه بین الملل وجود دارد که چنانچه داخلی استفاده شود، معادل 180 گیگ می باشد. 3 بسته هدیه 30 گیگی وجود دارد که چنانچه داخلی استفاده شود معادل 60 گیگ خواهد شد. مدت زمان استفاده از این حجم های هدیه 15 روز می باشد. یعنی هر زمان کاربر این بسته ها را فعال نماید، 15 روز فرصت دارد از این حجم هدیه استفاده نماید. این سوریس جشنواره دارای 200 گیگ ترافیک شبانه می باشد که کاربر می تواند از ساعت 2 الی 7 صبح از آن استفاده نماید و در صورت استفاده از سایت های داخلی می تواند تا دو برار حجم یعنی 400 گیگ در این بازه زمانی استفاده نماید
 • پس از استفاده از حجم منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده و افت سرعت پیدا می کند. کاربران می توانند با خرید حجم اضافی مجددا سرعت خود را معادل سرویس یعنی 2 مکابیت بر ثانیه نمایند
 • در سرویس های جشنواره در صورت اتمام ترافیک روزانه، حجم های هدیه و شبانه افت سرعت خواهند داشت، لذا بسته های هدیه را تا قبل از پایان ترافیک روزانه فعال نمایید
 • کاربران می توانند با خرید بسته توربو شارژ، سرعت سرویس های جشنواره را تا 16 مگابیت بر ثانیه با توجه به کشش خط خود افزایش دهند
 • در صورت جمع آوری سرویس های جشنواره، هزینه ای عودت داده نمیشود

سرویس 1 ماهه

13.650 تومان
 • سرعت سرویس 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 22 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 11 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 22 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

40.875 تومان
 • سرعت سرویس 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 66 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 33 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 66 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

77.700 تومان
 • سرعت سرویس 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 132 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 66 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 132 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

13.650 تومان
 • سرعت سرویس 512 کیلوبیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 192 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 96 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 192 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 512 کیلوبیت به 4 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

21.800 تومان
 • سرعت سرویس 1مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 28 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 14 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 28 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

65.400 تومان
 • سرعت سرویس 1مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 84 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 42 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 84 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

124.300 تومان
 • سرعت سرویس 1 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 168 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 84 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 168 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

235.500 تومان
 • سرعت سرویس 1 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 336 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 168 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 336 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 1مگابیت به 8 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

27.250 تومان
 • سرعت سرویس 2 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 40 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 20 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 40 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

81.750 تومان
 • سرعت سرویس 2 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 120 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 60 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 120 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

155.400 تومان
 • سرعت سرویس 2 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 240 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 120 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 240 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

294.300 تومان
 • سرعت سرویس 2 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 480 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 240 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 480 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 2 مگابیت به 16 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

38.150 تومان
 • سرعت سرویس 3 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 64 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 32 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 64 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

114.450 تومان
 • سرعت سرویس 3 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 192 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 96 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 192 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

217.500 تومان
 • سرعت سرویس 3 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 384 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 192 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 384 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

412.100 تومان
 • سرعت سرویس 3 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 768 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 384 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 768 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 3 مگابیت به 16 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

43.600 تومان
 • سرعت سرویس 4 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 80 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 40 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 80 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

130.800 تومان
 • سرعت سرویس 4 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 240 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 120 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 240 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

248.600 تومان
 • سرعت سرویس 4 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 720 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 360 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 720 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

470.900 تومان
 • سرعت سرویس 4 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 960 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 480 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 960 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 4 مگابیت به 16 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

54.500 تومان
 • سرعت سرویس 8 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 120 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 60 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 120 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

163.500 تومان
 • سرعت سرویس 8 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 360 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 180 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 360 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

310.700 تومان
 • سرعت سرویس 8 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 720 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 360 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 720 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

588.600 تومان
 • سرعت سرویس 8 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 1440 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 720 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 1440 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • با خرید سرویس های توربو شارژ به مبلغ ماهیانه 10.900 تومان، میتوانید سرعت سرویس خود را از 8 مگابیت به 16 مگابیت افزایش دهید. شایان ذکر است بسته های توربو شارژ تا زمانی که حجم منصفانه شما تمام نشده باشد، سرعت سرویس شما را افزایش می دهد
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

سرویس 1 ماهه

87.200 تومان
 • سرعت سرویس 16 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس یک ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 240 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 120 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 240 گیگابایت

سرویس 3 ماهه

261.600 تومان
 • سرعت سرویس 16 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس سه ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 720 گیکابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 360 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 720 گیگابایت

سرویس 6 ماهه

497.100 تومان
 • سرعت سرویس 16 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس شش ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 1440 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 720 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 1440 گیگابایت

سرویس 12 ماهه

941.800 تومان
 • سرعت سرویس 16 مگابیت بر ثانیه
 • زمان سرویس 12 ماه
 • ترافیک حجمی منصفانه 2880 گیگابایت
 • ترافیک حجمی بین الملل 1440 گایابایت
 • ترافیک حجمی داخلی 2880 گیگابایت

نکات مهم :

 • سرویس های فوق دارای یک ترافیک حجمی منصفانه می باشند. کاربر می تواند معادل حجم منصفانه سایت های داخلی یا نیمی از آن را برای استفاده از سایت های خارجی استفاده نماید
 • پس از اتمام ترافیک منصفانه اینترنت مشترک قطع نشده، اما افت سرعت پیدا می کند
 • چنانچه حجم منصفانه کاربر تمام شود و تمایل داشته باشد سرعت سرویس کاهش نیابد، می تواند ترافیک حجمی خریداری نماید
 • قیمت های فوق تمام شده و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد

درباره شرکت سورنا

گروه شرکت های سورنا رایان افزار ( سهامی خاص ) با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی، تولید و توسعه نرم افزارهای تحت وب و همچنین مشاوره، راه اندازی و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با استفاده از جدید ترین فناوری های موجود در دنیا .

nextpay_trust_logo

تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت محفوظ و متعلق به شرکت سورنا رايان افزار مي باشد

Search